Kapsam

Bu yolsuzlukla mücadele politikası, Kautschuk Grup Üye Şirketlerinin ve bizim için çalışanların rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans duruşumuzu gözetme ve sürdürme sorumluluklarını belirlemek için vardır.

Bu rüşvet karşıtı politika, tüm çalışanlara (geçici, belirli süreli veya daimi olsun), danışmanlara, yüklenicilere, stajyerlere, ikinci kademe personellere, ev çalışanlarına, gündelik çalışanlara, kurum personeline, gönüllülere, stajyerlere, acentelere, sponsorlara veya bizimle bağlantılı olan herhangi bir kişi veya kişilere (üçüncü taraflar dahil), veya bizim herhangi bir iştirakimize veya onların çalışanlarına, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, geçerlidir. Politika ayrıca Yöneticilere, Mütevelli Heyetine, Yönetim Kuruluna ve/veya herhangi bir seviyedeki Komite üyelerine de uygulanır.

Politika Açıklaması

Kautschuk Grubu, işi etik ve dürüst bir şekilde yürütme taahhüdünde bulunur ve rüşvetin önlenmesini sağlayacak sistemlerin uygulanması ve yürütülmesini taahhüdeder. Kautschuk Grubu için rüşvet ve yolsuzluk eylemlerine sıfır tolerans vardır. İş anlaşmalarında ve ilişkilerinde, faaliyette bulunduğumuz ülkenin herhangi bir yerinde, profesyonel, adil ve dürüst bir şekilde davranmayı taahhüt ediyoruz.

Kautschuk Grubu, faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde rüşvet karşıtı ve yolsuzlukla ilgili tüm yasaları sürekli olarak uygular.

Kautschuk Grubu, rüşvet ve yolsuzluğun hapis cezası ve para cezası ile cezalandırılabilir olduğunu kabul eder. Şirketimizin yolsuz etkinliklere karıştığı tespit edilirse, sınırsız bir para cezasına çarptırılabilir, kamu ihalelerinde teklif vermekten men edilebilir ve itibarımız ciddi şekilde zarar görebilir. Bu düşüncelerle, işimizde rüşvet ve yolsuzluğu önlemeyi taahhüt ediyor ve hukuki sorumluluklarımızı ciddiye alıyoruz.

Şirketimizin üçüncü bir taraf ile yaptığı her türlü düzenleme, rüşvet karşıtı ve yolsuzlukla ilgili minimum standartlara ve prosedürlere uymayı gerektiren belirli hükümler içeren açık sözleşme şartlarına tabidir.

Hediyeler ve Misafirperverlik

Kautschuk Grubu, normal ve uygun misafirperverlik ve iyi niyet jestlerini (üçüncü taraflardan verilen/alınan) hediye verme veya almanın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığı sürece kabul eder:

Bir tarafı etkileme, bir işin veya iş avantajının kazanılmasını veya korunmasını ödüllendirme ya da iyilikler veya faydalar karşılığında açık veya örtülü bir değişim amacıyla yapılmamış olmalı.

Karşılığında bir iyilik beklendiği önerisiyle yapılmamış olmalıdır.

Yerel yasalara uygun olmalıdır.

Kolaylaştırıcı Ödemeler ve Rüşvet

Kautschuk Grubu, herhangi bir türde kolaylaştırıcı ödeme kabul etmez ve yapmaz. Kolaylaştırıcı ödemelerin, rutin bir hükümet eylemi için bir kamu görevlisinin performansını hızlandırmak veya kolaylaştırmak amacıyla yapılan bir rüşvet türü olduğunu kabul ederiz. Bu tür ödemelerin genellikle belirli bir görevin veya eylemin gerçekleştirilmesini sağlamak veya hızlandırmak amacıyla düşük seviye yetkililer tarafından yapıldığını kabul ederiz.

Kautschuk Grubu rüşvet verilmesine veya kabul edilmesine izin vermez. Rüşvetlerin genellikle bir iş iyiliği veya avantaj karşılığında verildiğini kabul ederiz.

Kautschuk Grubu, sıkı kolaylaştırıcı ödeme ve rüşvet politikasına rağmen, çalışanlarının bir rüşvet veya rüşvet ödemesinden kaçınmanın onların/onların ailelerinin kişisel güvenliğini riske atabileceği bir durumla karşı karşıya kalabileceğini kabul eder. Bu koşullar altında, aşağıdaki adımlar atılmalıdır:

  • Miktarı minimumda tutun.
  • Ödemenin miktarını ve nedenini ayrıntılarıyla belirten bir makbuz isteyin.
  • Ödeme hakkında bir kayıt oluşturun.
  • Bu olayı yöneticinize bildirin.
  • Kayıt Tutturma

    Kautschuk Grubu, detaylı ve doğru mali kayıtlar tutar ve yapılan ödemelere dair delil olarak hareket edecek uygun iç kontrol mekanizmaları vardır. Kabul edilen ve verilen misafirperverlik veya hediyelerin miktarını ve nedenini beyan eder ve yazılı bir kaydını tutarız ve hediyelerin ve misafirperverlik eylemlerinin idari incelemeye tabi olduğunu anlarız.